מחלקת הנדסה היא הגוף הממונה על נושאי התכנון, הרישוי, הפיקוח, הבינוי, הפיתוח והתחזוקה בתחום שיפוטה של המועצה.

תחומי אחריות:

1. גיבוש מדיניות המועצה בתחום ההנדסי, פיתוח יישובי המועצה, קידום תעסוקה ומסחר לרווחת התושבים, תכנון תוכניות למגורים, מסחר, תעסוקה ותשתיות.

2. תכנון, בינוי וביצוע של מוסדות חינוך, מוסדות ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים.

- מוסדות חינוך לדוגמה:  גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים , חטיבה עליונה, ישיבות, אולפנה לבנות ועוד.

- מוסדות ציבור לדוגמה:  מעונות יום, מתנ"ס, בתי כנסיות, מועדון לקשיש, אולמות ספורט וכו'.

- שטחים ציבוריים פתוחים לדוגמה: פארקים, גינות ציבוריות, חניות, מתקני משחק למיניהם, מגרשי שחב"ק וכו'.

3. הסדרת תשתיות התחבורה הציבורית הכוללת הקמת תחנות הסעה, תמרור והסדרת התנועה.

4. הוועדה המקומית לתכנון ובניה

תפקיד מהנדס המועצה בוועדה המקומית:

- אחריות מקצועית לתחומי התכנון, הרישוי, האכיפה והפיקוח.

- בדיקת בקשות להיתר בהיבטי תשתיות, פיתוח וניקוזים.

- השתתפות בישיבות הוועדה המקומית ומתן חוות דעת כתובה ומפורטת לתכניות המוצגות.

פרויקטים באחריות הוועדה המקומית:

הכנת תכנית כוללנית - הוועדה מקדמת תכנית כוללנית לשטח המועצה בכללותו. מטרת תכנית זו היא יצירת מסגרת ותנאים תכנוניים לפיתוח עתידי של המועצה, לצמיחתה וחיזוקה. התכנית תשמש ככלי ניהול בידי המועצה ותאפשר את ניהולה המיטבי ואת פיתוחה.

תכנית פל"ח  - הוועדה מקדמת תכנית לפעילות לא חקלאית במושבי העובדים אשר תספק  מענה להסדרה וקידום ענפי העיסוק הלא חקלאיים בחלקה א' בנחלות.

תכנית הוראתית – הוועדה מקדמת תכנית הוראתית אשר תתמודד עם נושאים שונים המובאים בשכיחות לאישור הוועדה בהקלות ובעקבות זאת להתירם באופן קבוע בתכנית. לדוגמה: מיקום מחסנים, הצללות, גובה גדרות, מיקום בריכות שחייה וכו'.

7de0e8a2-a2f0-4e32-a585-4ea1e031a872

שחבק ניצנים

מפת המועצה

 

קבלת קהל:

מהנדס מועצה: ימי שני, בין השעות 09:00 - 15:30 בתיאום טלפוני עם מזכירת המהנדס

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: ימי ראשון בין השעות 08:30 – 16:00

 
יצירת קשר: 
פנחס אזולאי מהנדס המועצה
אילנה סלימן מזכירת מהנדס
דביר פרץ מפקח