לשכת ראש המועצה אחראית על מספר תחומים:

 • ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה.
 • קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה.
 • קשר עם הנהלות היישובים.
 • קשר פרטני עם התושבים.
 • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה.
 • קשר וטיפול מול גופים וארגונים.
 • קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים.
 • קשר וטיפול עם מחלקות המועצה
 • תיאום ביקורי אח"מים
 • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת מועצה.
 • סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריות

איתמר בלשכה

20190120_093241

20190114_102625

 

גופים ומוסדות בהן מכהן ראש המועצה :

 •  חבר הוועדה לניגוד עניינים מטעם משרד הפנים.
 •  חבר דירקטוריון באיגוד הספורט העממי.
 •  יו"ר הנהלת החברה הכלכלית חוף אשקלון.
 •  חבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון.

 

  ליצירת קשר: מועצה אזורית חוף אשקלון, דואר נע חוף אשקלון מיקוד 79100

ראש המועצה: איתמר רביבו

דוא"ל: revivo@hof-ashkelon.org.il

עוזר ראש המועצה: יהונתן גולן

נייד: 054-6671791

דוא"ל: golan@hof-ashkelon.org.il

מנהלת לשכת ראש המועצה: רז ביטון

טלפון: 08-6775500

טלפון נייד: 050-9002374

דוא"ל: razb@hof-ashkelon.org.il

מזכירת הלשכה: קרן חדאד

טלפון: 08-6775552

דוא"לkerenh@hof-ashkelon.org.il