לשכת ראש המועצה אחראית על מספר תחומים:
 • ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה.
 • קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה.
 • קשר עם הנהלות היישובים.
 • קשר פרטני עם התושבים.
 • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה.
 • קשר וטיפול מול גופים וארגונים.
 • קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים.
 • קשר וטיפול עם מחלקות המועצה.
 • תיאום ביקורי אח"מים.
 • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת מועצה.
 • סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריות.
 
גופים ומוסדות בהן מכהן ראש המועצה:
 •  חבר הוועדה לניגוד עניינים מטעם משרד הפנים.
 •  יו"ר הנהלת החברה הכלכלית חוף אשקלון.
 •  יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון.
 •  יו"ר הנהלת המתנ"ס. 
 •  חבר באיגוד ערים לאיכות הסביבה, נפת אשקלון. 
 •  חבר מועצה בועדה להנצחת גוש קטיף והשומרון. 

 

 

 

ראש המועצה - איתמר רביבו 

איתמר בלשכה

20190120_093241

20190114_102625

 

 

 

יצירת קשר:
איתמר רביבו ראש המועצה
קרן חדאד מנהלת לשכת ראש המועצה
שגית דבוש מזכירת לשכה

 

להגשת פנייה לראש המועצה לחצו כאן