לשכת ראש המועצה אחראית על מספר תחומים:

 • ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה.
 • קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה
 • קשר עם הנהלות היישובים.
 • קשר פרטני עם התושבים
 • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה
 • קשר וטיפול מול גופים וארגונים.
 • קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים.
 • קשר וטיפול עם מחלקות המועצה
 • תיאום ביקורי אח"מים
 • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת מועצה.
 • סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריו

גופים ומוסדות בהן מכהן ראש המועצה :

 •  חבר הוועדה לניגוד עניינים מטעם משרד הפנים.
 •  חבר דירקטוריון באיגוד הספורט העממי.
 •  יו"ר הנהלת החברה הכלכלית חוף אשקלון.
 •  חבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון.

 

ליצירת קשר: מועצה אזורית חוף אשקלון, דואר נע חוף אשקלון מיקוד 79100

ראש המועצה: איתמר רביבו

דוא"ל: revivo@hof-ashkelon.org.il

עוזר ראש המועצה: יהונתן גולן

דוא"ל: golan@hof-ashkelon.org.il

מנהלת הלשכה: רחל ביטון

טלפון: 08-6775500
דוא"ל: rachelb@hof-ashkelon.org.il

מזכירת לשכת המועצה: אודליה מצרפי

דוא"ל: odelyam@hof-ashkelon.org.il

 

מנכ"ל המועצה: דורון בן שלומי

דוא"ל: doron@hof-ashkelon.org.il

נייד: 050-6218880