לשכת ראש המועצה אחראית על מספר תחומים:

 • ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה.

 • קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה.

 • קשר עם הנהלות היישובים.

 • קשר פרטני עם התושבים.

 • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה.

 • קשר וטיפול מול גופים וארגונים.

 • קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים.

 • קשר וטיפול עם מחלקות המועצה.

 • תיאום ביקורי אח"מים.

 • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת מועצה.

 • סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריות.

 

גופים ומוסדות בהן מכהן ראש המועצה:

 •  חבר הוועדה לניגוד עניינים מטעם משרד הפנים.

 •  יו"ר הנהלת החברה הכלכלית חוף אשקלון.

 •  יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון.

 •  יו"ר הנהלת המתנ"ס. 

 •  חבר באיגוד ערים לאיכות הסביבה, נפת אשקלון. 

 •  חבר מועצה בועדה להנצחת גוש קטיף והשומרון. 

 

 

 

 

 ראש המועצה - איתמר רביבו 

 

איתמר בלשכה

20190120_093241

20190114_102625

 

 

 

יצירת קשר:
איתמר רביבו ראש המועצה
קרן חדאד מנהלת לשכת ראש המועצה

 

להגשת פנייה לראש המועצה לחצו כאן