מבקר המועצה:

מבקר המועצה מקיים ביקורת על פעילות המועצה כגוף ציבורי במטרה לייעל ולוודא שהמועצה מתנהלת על פי אמות המידה הבאות:

* יעילות וחיסכון

* טוהר המידות

* החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם

* קיום הוראות הדין

לפחות אחת לשנה מוגש דו"ח ביקורת ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכו, פירוט הליקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם לטובת עבודה תקינה ברשות המקומית.

 

ממונה על תלונות הציבור:

הממונה על תלונות הציבור מהווה כתובת לתושבים המעוניינים בבדיקה בלתי תלויה של פעולות הרשות.

הפניה לממונה על תלונות הציבור תהיה השלב האחרון, כאשר תקדם לה פניה לבעלי תפקידים רלוונטיים במועצה. רק מי שקופח בתשובתו יוכל לפנות לממונה על תלונות הציבור.

הממונה על תלונות הציבור יקבל תלונות בכתב על גבי "טופס להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור" - לחצו כאן

הממונה על תלונות הציבור מגיש פעם בשנה דו"ח מרוכז לראש המועצה ולחברי מליאת המועצה.

 

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור: רו"ח אלירז כהן

דוא"ל:  eliraz@hof-ashkelon.org.il

טלפון: 08-6775573

נייד: 052-6506904     

 

הגשת תלונות לאגף פניות הציבור- טופס מקוון

 

ארכיון

דוח ממונה על תלונות הציבור במועצה- 2018

דוח ממונה על תלונות הציבור במועצה- 2017

 

דו"ח ביקורת 2019- מבקר המועצה האזורית חוף אשקלון

דו"ח ביקורת 2018- מבקר המועצה האזורית חוף אשקלון

דו"ח ביקורת 2017- מבקר המועצה האזורית חוף אשקלון