whatsapp image 2023-09-19 at 17.49.05-ריבוע.jpe

מהי התמכרות ומהן דרכי הטיפול בה?

התמכרות היא תהליך התדרדרות בו נוצרת תלות עוצמתית בחומר המשנה מצב רוח או התנהגות, עד לפגיעה בחלק ניכר מהתפקודים המרכזיים בחייו של האדם. מטרת הטיפול הנה הפסקת השימוש ההרסני וחזרה לתפקוד נורמטיבי במעגל החיים.

היחידה נותנת מענה לנשים ולגברים מגיל  12 ומעלה. המענה כולל שיחות פרטניות, ליווי, שיקום ותמיכה נפשית וכן סיוע וליווי למשפחות המשתמשים. הטיפול חסוי ומוגן על ידי חובת שמירת סודיות. 

ניתן לפנות דרך גורמי הטיפול בקהילה, העו"סים או עצמאית.

 

יצירת קשר:

אביבית אטיאס ראש צוות, עו"ס ישובים וסדרי דין 050-8559533.

הדר בודיק עו"ס נערות 050-4422564

נעם אביב עו"ס נערים 054-3539053

אירית אליהו עו"ס ית"ד 050-2166907

מורן שקלים רכזת תעסוקה 050-9557075

דנה זכאי עו"ס התמכרויות 050-2326825

הילה חי דוד עו"ס נוער התמכרויות 0526456491