התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון

תכנית יתד, התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים וצעירות אלו לממש את זכויותיהם, לסייע בסיפוק צרכים, פיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 30.10.16, תכנית יתד היא תכנית בין משרדית ובין מגזרית, המאחדת לפעולה מתואמת ומשותפת 11 משרדי ממשלה ,3 רשויות ממשלתיות, שלטון מקומי, ארגוני חברה אזרחית ופילנתרופיה. שותפות זו, מקורה בהבנה ובהכרה כי היכולת לייצר שינוי משמעותי בחייהם של צעירות וצעירים, נגזרת במידה רבה מהיכולת לפעול במשותף, למען השגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון, ולפיתוח מיומנות מקצועית, חיזוק, פיתוח והנגשה של מענים מותאמים לצעירים.

התכנית תפעל לקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:

  • השכלה, תעסוקה ומיומנויות
  • קיום פיזי, בריאות ומוגנות
  • רווחה ובריאות רגשית
  • השתייכות משפחתית וחברתית

ובאמצעות 4 מרכיבי התערבות:

  • סל מענים ברמת הצעיר
  • מלווה מקצועי לצעיר
  • מעטפת מקצועית ברמה הארצית והמחוזית (ידע והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח)
  • ועדת היגוי בין משרדית ובין מגזרית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית

לוגו יתד

 

 

יצירת קשר:
אירית אליהו עו"ס יתד
מורן שקלים מקדמת תעסוקה בתכנית יתד

 

אתר התכנית