מתן שירות לאוכלוסיות מיוחדות, הפניות למרכזי שיקום מקומי, הפניות למפעלים מוגנים, מתן שירותים ייחודיים לעיוורים, סידור מוסדי לאנשים עם פיגור, סידור מוסדי לילדים עם פיגור, תעסוקה לאנשים עם פיגור במסגרת מפעלים שיקומיים, סידור ילדים עם פיגור במעון ובבי"ס אקי"ם, סידור ילדים עם פיגור בגן מיוחד, קבוצות תמיכה להורים לילדים אוטיסטים.

ממונה על שיקום ,מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם ועובדת פרט ומשפחה, עו"ס ציפי בנעים.

 

יצירת קשר:
ציפי בנעים עו"ס מנהל מוגבלויות