היחידה רואה את יעודה במתן מענים מותאמים להעצמה אישית וקהילתית, מצבי משבר ונזקקות.

השירותים הניתנים:

מענה פרטני

 • מכח החוק-מניעת אלימות, מינוי אפוטרופוס
 • מיצוי זכויות
 • סיוע בעזרות חומריות
 • הפניה ומימון מרכז יום
 • הפניה וסידור בית אבות
 • מימון  תוכנית "קהילה תומכת"

מענה קהילתי

 • פעולות מועדונים בישובים
 • יעוץ לקשיש-התנדבות
 • חיזוק השירותים הקהילתיים הקיימים ופיתוח שירותים חדשים.
 
קישורים שימושיים:
 1. אתר 'כל זכות'- זכויות ושירותים לגמלאים הניתנים בארץ 
 2. אתר עמותת 'אביב לניצולי השואה'
 3. עמותת 'יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש'

 
יצירת קשר:

 

לבנת ראובן עו"ס אזרחים ותיקים
ענבל ליבנה עו"ס אזרחים ותיקים
קורין חג'ג'
קורין חג'ג' עו"ס קהילה