הטיפול בפרט ובמשפחה כולל עזרה בתחומים מגוונים:
  • עזרה חומרית למשפחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הרווחה
  • הגשת תסקירים לבתי הדין ולבתי המשפט
  • משמורת על ילדים/הסדרי ראייה
  • הוצאת צווי הגנה במצבי אלימות במשפחה
  • אפוטרופסות על חסרי ישע ופסולי דין
  • דיווח והמלצות
  • פיקוח ומעקב
  • טיפול בנשים חד הוריות 
  • טיפול במשפחות

 

יצירת קשר:

 

עידית פרחיה ראש צוות תחום פרט ומשפחה
אביבית אטיאס עו"ס משפחה, סדרי דין, רכזת נוער וצעירים ועו"ס מועדונית מבקיעים
עדי גנש עו"ס משפחה ופעוטות בסיכון
מרינה שקיבה עו"ס משפחה וסדרי דין