הטיפול בפרט ובמשפחה כולל עזרה בתחומים מגוונים:
  • עזרה חומרית למשפחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הרווחה
  • הגשת תסקירים לבתי הדין ולבתי המשפט
  • משמורת על ילדים/הסדרי ראייה
  • הוצאת צווי הגנה במצבי אלימות במשפחה
  • אפוטרופסות על חסרי ישע ופסולי דין
  • דיווח והמלצות
  • פיקוח ומעקב
  • טיפול בנשים חד הוריות 
  • טיפול במשפחות

 

יצירת קשר:

 

עידית פרחיה ראש צוות תחום פרט ומשפחה
אביבית אטיאס ראש צוות, עו"ס משפחות וסדרי דין
עדי גנש עו"ס משפחה ופעוטות בסיכון
מרינה שקיבה עו"ס משפחה וסדרי דין