הטיפול בפרט ובמשפחה כולל עזרה בתחומים מגוונים:
  • עזרה חומרית למשפחות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הרווחה
  • הגשת תסקירים לבתי הדין ולבתי המשפט
  • משמורת על ילדים/הסדרי ראייה
  • הוצאת צווי הגנה במצבי אלימות במשפחה
  • אפוטרופסות על חסרי ישע ופסולי דין
  • דיווח והמלצות
  • פיקוח ומעקב
  • טיפול בנשים חד הוריות 
  • טיפול במשפחות

 

יצירת קשר:

 

עידית פרחיה ראש צוות 050-3018982

נורית קדמון עו"ס אזרחים וותיקים 050-5971604

ענבל ליבנה עו"ס אזרחים וותיקים ורכזת וועדות תכנון טיפול  050-5522536

קורין חג'ג' תומכת קהילתית אזרחים וותיקים 054-7775157

ציפי בנעים עו"ס מוגבלויות 050-5972404

תקווה אלוש  עו"ס ישובים 0545346005

מרינה שקייבה עו"ס ישובים וסדרי דין 050-5970964

לבנת ראובן  עו"ס ישובים 050-9966349/ סיגלית ביתן מחליפה 0509005459

הילה חי דוד  עו"ס טיפול פגיעות מיניות0526456491