מחלקת המחשוב במועצה הינה גוף האחראי על כלל מערכות המחשוב בארגון בהיבט של חומרה, מערכות תוכנה, תקשורת, טכנולוגיית מידע, תמיכת משתמשים והדרכות. מחלקת המחשוב מטפלת בתחזוקת שבר, תחזוקה מונעת לרשת המחשוב והטמעת יישומים.

כמו כן, מסייעת המחלקה בביצוע יעיל של פעילויות שונות במחלקות המועצה ע"י שימוש בטכנולוגיית מידע מתקדמת.
המחלקה אחראית למתן שירותי מחשוב למחלקות המועצה ולמוסדות החינוך.

בנוסף, המחלקה אמונה על נושא אבטחת המידע בארגון. לצורך כך, גוייס מנהל אבטחת מידע חיצוני, העובד תחת מנהל המחלקה בכדי לעמוד ברגולציה בנושא ולדאוג לאבטחת המידע הרגיש הקיים במערכות הרשות.

 

פעילויות:
 • טיפול בכל הקשור לנושאי המחשוב במועצה: חומרה ותוכנה.
 • רכישת הציוד ותחזוקתו, כולל עדכון גרסאות וחידוש ציוד.
 • אחריות על ההדרכה בתחום המחשוב.
 • מתן הרשאות למשתמשים השונים.
 • מתן גיבוי שוטף בתחום המחשוב לעובדי המועצה.
 • איתור תקציבים לפיתוח תשתיות תקשוב.
 • ייצוג הרשות מול מנהלת מנב"ס וקישורים, ומנהל למדע ולטכנולוגיה (משרד החינוך).   

 

ניהול מערך המיחשוב של מוסדות החינוך במועצה (בתי ספר והגנים):
 • סיפוק תשתיות המיחשוב הנדרשות  וניהול מערך התחזוקה של מוסדות החינוך.  
 • ניהול רכש והתקנה של ציוד מחשבים במוסדות החינוך.
 • קידום תשתיות אינטרנט בבתי הספר.
 • אחריות לתפעול השוטף של המערכות הקיימות בבתי הספר.
 • קשר עם מחלקת חינוך במועצה ובתי הספר לרכישת לומדות והתאמתן לצרכי בית הספר והגנים.
 • ביצוע שדרוגים מדי שנה בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה במטרה לעמוד  בסטנדרטים טכנולוגים מובילים.

 

יצירת קשר:
אוהד בן שטרית