לשכת מנכ"ל המועצה אמונה על ההטמעה והביצוע של מדיניות ראש המועצה.

מנכ"ל המועצה אחראי על תכנון ויישום תכניות אסטרטגיות למימוש חזון המועצה ותרגומן לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית, ועל ניהול עבודת המטה בתחומים חוצי ארגון.

 

תחומי אחריות:
  • ניהול עבודת מטה בתחומים חוצי ארגון
  • ביצוע מדיניות המועצה באמצעות יחידות המועצה
  • בקרה על הפעילות השוטפת של המועצה
  • ייצוג המועצה מול משרדי ממשלה, רשויות וגורמי חוץ
  • ניהול וריכוז מיזמים לשיפור השירות 
  • ריכוז עבודתה של מליאת המועצה            
  • אחריות על הוצאת מכרזים פומביים וליווי עד לשלב הביצוע
  • אחריות על קשר מול נציגי היישובים לשירותים שלא מקבלים מענה במסלול הרגיל 
 
יצירת קשר:

 

דורון בן שלומי
דורון בן שלומי מנכ"ל המועצה
מור חדאד אמין מזכירת מנכ"ל וממונה על חוק חופש המידע