מנכ"ל המועצה - אחראי על המינהל הכללי במועצה, ניהול משאבי אנוש.

ממונה על: 

  • כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון .
  • כוח אדם – ניהול העובדים במועצה, קידומם, ניהול מדיניות השכר ריכוז הנושאים הדורשים ייעוץ משפטי.
  • חוקי עזר – טיפול בחקיקת חוקי עזר חדשים .
  • טיפול בבעיות ופניות שאין להם כתובת ברורה בקרב המועצה .
  • אחריות ניהולית על מנהלי האגפים והמחלקות במועצה.

ליצירת קשר:

מנהלת לשכת המנכ"ל - קרן חדד

טלפון: 08-6775542/  08-6775552
פקס:  08-6775564
דואר אלקטרוני: kerenh@hof-ashkelon.org.il

מנכ"ל המועצה- דורון בן שלומי

נייד: 050-6218880

דואר אלקטרוני: doron@hof-ashkelon.org.il