מנכ"ל המועצה - אחראי על המינהל הכללי במועצה, ניהול משאבי אנוש.

ממונה על: 

  • כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון .
  • כוח אדם – ניהול העובדים במועצה, קידומם, ניהול מדיניות השכר ריכוז הנושאים הדורשים ייעוץ משפטי.
  • חוקי עזר – טיפול בחקיקת חוקי עזר חדשים .
  • טיפול בבעיות ופניות שאין להם כתובת ברורה בקרב המועצה .
  • אחריות ניהולית על מנהלי האגפים והמחלקות במועצה.

ליצירת קשר:

מזכירת לשכת המנכ"ל - מור חדאד אמין

טלפון:   08-6776488
פקס:    08-6776426
דואר אלקטרוני:    morha@hof-ashkelon.org.il

מנכ"ל המועצה- דורון בן שלומי

נייד: 050-6218880

דואר אלקטרוני: doron@hof-ashkelon.org.il

 

תכנית "מועצה ללא אלימות"

תכנית  לאומית למאבק באלימות בעבריינות ובפשיעה. מטרת  התכנית  להגביר את הביטחון האישי, לצמצם אירועי אלימות וליצור שיפור באיכות החיים.

התכנית מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים :

*בתחום החינוך הפורמאלי בבית הספר מופעלים מדריכי מוגנות המאפשרים לבית הספר ליצור רצף נוכחות של מבוגר משמעותי לצד התלמידים ובשותפות איתם ליצור מיזמים חברתיים.

*בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בשותפות המרכז הקהילתי  ומחלקת נוער פועלות תכניות מניעה והכשרה למדריכים ורכזי הנוער.

*בתחום האכיפה נבנות תכניות ייחודיות כמו תכנית מילה, סיירת הורים ותושבים ובניית מוקד רואה ומצלמות באוטובוסים.

*בתחום הרווחה הוקם מערך שירות טיפולי וגיוס תושבים ברמת הקהילה במטרה ליצור שינוי.  

מנהלת המרכז רונית ואקנין-    050-3333584

אסתר הירשלר -  052-3327457

טלפון-    08-6771558