בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות. על בעל העסק להעביר אישור על ידי מורשה נגישות מטעמו, שהעסק עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק.

 

ביצוע התאמות נגישות בבתי העסק יאפשרו לחלק מהקהילה, אנשים בעלי מוגבלויות שונות שעד כה הדיר רגליו ממקומות שאינם נגישים להם מסיבות שונות, ליהנות משירותי בתי העסק ומקומות הבילוי בדיוק כמו כל אחד אחר.

  • כל עסק חדש חייב להיות נגיש, החל מפתיחתו.
  • על בעל עסק להציג אישור מורשה נגישות מטעמו
  • בית עסק שלא יעמוד בדרישות הנגישות, רישיונו עלול להישלל.