יום

יישובים

ראשון

חלץ, כוכב מיכאל, בית שקמה, הודיה

שני

ניר ישראל, כפר סילבר, נתיב העשרה

שלישי

משען, ניצן ב', ניצנים, כרמיה, בת הדר

רביעי

גיאה, באר גנים, מבקיעים, יד מרדכי

חמישי

ניצן, תלמי יפה, זיקים, גברעם

שישי

ברכיה