לתשלום דוח או הגשת בקשה לערעור על דוח יש להיכנס ללחוץ כאן. 

 

רשימת עבירות והקנס הקבוע בחוק

רשימת חוקי העזר לחוף אשקלון 

אכיפה סביבתית

מכתב לתושבים בנושא אכיפה סביבתית 

אכיפת כלבים משוטטים

סיורים בשטח בימים שאינם קבועים ובשעות לא שגרתיות.

לדיווח על כלב משוטט יש ליצור קשר עם מחלקת תברואה:

טלפון: 08-6775518  
פקס: 08-6727304

אכיפת תקנות התעבורה

פירוט עבירות התעבורה שהמועצה רשאית לאכוף בברירת משפט על פי חוק העזר ובהתאם להוראות
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשעו- 2016 - לחץ/י כאן.