טיפול בחומרים מסוכנים הינו נושא רגיש במיוחד לאור הסכנה הפוטנציאלית לכלל האוכלוסיה הנובעת מעיסוק בחומרים כאלו.

מפעל מסוכן מוגדר בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), תשנ”ג- 1993  ( להלן: “התקנות”) כעסק הטעון רישוי שבו מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו.

פריט 10.10 לצו רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעיסוקים שונים הקשורים בחומרים מסוכנים- ייצור, עיבוד, אריזה ומחזור ( 10.10א), אחסון (10.10ב), מכירה ( 10.10ג), איסוף ושינוע (10.10ד), טיפול באריזות משומשות (10.10ה), טיפול בפסולת (10.10ו), ו- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (10.10ז).

חומר מסוכן מוגדר בחוק חומרים מסוכנים– הגדרת חומרים מסוכנים

תיק מפעל- תקנה 4 לתקנות מחייבת בעל מפעל מסוכן להחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו  והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.