טופס הרשמה למאגר ספקים:

הענפים והתחומים בהם המועמד מבקש להיכלל
הענפים והתחומים בהם המועמד מבקש להיכלל (חובה) שדה חובה
(יש לסמן את התחומים המבוקשים)