החברה הכלכלית משמשת כזרוע הביצוע של המועצה האזורית חוף אשקלון.

המטרות העיקריות של החברה:
 • ליזום, לתכנן, להכין ולערוך תכניות לפיתוחה הכלכלי של המועצה .
 • לעסוק, לטפל בתכנונים, הקמתם, הרחבתם, שיקומם ושינוים של מפעלים תעשייתיים, מסחריים, הנדסיים, אדריכליים וכלכליים כלשהם אשר יתרמו לפיתוחה של המועצה האזורית.
 • לעסוק ולטפל בפיתוחם של מקרקעים שונים.
 • ליזום ולהכין תכנית בינוי ערים, בין תכניות אב ובין תכניות אחרות.
 • ליזום ולתכנן הקמת שכונות מגורים, מרכזי תרבות, ומרכזי ספורט.
 • ליזום , לתכנן, לעודד מפעלים עתירי ידע לסוגיהם ולעזור להקימם באזור מועצה אזורית חוף אשקלון.
 • החברה הכלכלית מבצעת הרחבות ישובים והקמת מערכות הביוב המרכזיות.
 • המועצה האזורית נמצאת באזור בעל ערכי טבע ונוף מהיפים במדינת ישראל, באזור מצוי נחל ומאגר שקמה. למועצה האזורית חוף אשקלון ישנם שני חופי –ים, ניצנים וזיקים.כל המכלול הנפלא הזה אמור לשמש אותנו לקידום התיירות .אנו רואים בענף התיירות כענף מוביל מבחינה כלכלית באזור ונרתמים ככל הניתן על מנת לקדמו ולמנף בעזרתו את האזור.בתוכניות התיירות שלנו הקמת כפר נופש, אתר ספורט מנועי, בי"ס לצניחה , חופי ים עם פעילויות תרבותיות , מסלול טיולים בנחל ואגם שקמה ,צימרים , מסעדות, גלריות וכדומה.

 

 

אודות החברה הכלכלית:

החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ הוקמה ב 31 ליולי 1992.

החברה היא חברה עירונית בבעלות המועצה האזורית חוף אשקלון.
חברי ההנהלה מורכבים מחברי מליאת המועצה, נציגי צבור ועובדי מועצה בכירים.

רשימת חברי דירקטוריון החברה הכלכלית

 

מידע על תהליך בניה: 
 1. הסכם עם הישוב - תחילתו של התהליך במהלכו תדרשו לחתום על הסכמים שונים המגדירים את היחסים בינכם לבין היישוב, הן בשלבי הבניה והן במהלך החיים, לכל ישוב הסכם משלו.
   
 2. קבלת המגרש – לאחר חתימת ההסכמים מוסר הישוב או החברה המפתחת את המגרש למשתכן. המסירה היא חלק מהסכם החכירה מול מנהל מקרקעי ישראל. יש לוודא שקבלתם מפת מדידה חתומה על ידי מודד מפה זו תדרשו להגיש לועדת שקמים עם הבקשה להיתר. שימו לב! תוקף החתימה של המודד היא לחצי שנה בלבד. אם לא הגשתם תכניות לצורך קבלת היתר ל"ועדת שקמים" במהלך התקופה יש לחדש את חתימת המודד.
   
 3. מידע תכנוני – רצוי לפנות לועדת שקמים לקבל מידע תכנוני, תכנית בינוי שחלה במגרש, הערות בדיקה וכד', מידע זה ובנוסף לתכניות המפורטות והמתאריות החלות במקום. בנוסף, עליכם לדרוש ולקבל מהחברה המפתחת נתונים הנדסיים לצורך התכנון. הנתונים כוללים פרטים לגבי מיקום ותיאור מדויק של התשתיות הציבוריות שלהן עליכם להתחבר: ביוב, מים, תקשורת, חשמל, חניה, מיקום אשפה ועוד. כל המידע צריך להתקבל במדיה מגנטית בקובץ תיאום מערכות.
   
 4. תכנון הבית – לפני בחירת האדריכל כדאי לעשות חשיבה מעמיקה לגבי הצרכים והרצונות ככל שתגיעו יותר מגובשים בדעתכם כך תחסכו שעות "בילוי מול האדריכל" . מומלץ לבקש מהאדריכל לבדוק את התכניות המפורטות והמתאריות החלות במקום.
   
 5. הגשת תכניות הגשה ל"ועדה מקומית לתכנון ובניה" -  הועדה לתכנון ובניה האחראית על מתן היתרי בניה בתחום המועצה האזורית. 
  לפני ההגשה של התוכניות לועדת התכנון ובניה יש לוודא:
  1. הגשת בקשה לפי תקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970.
  2. חתימה האדריכל ומתכנן שלד המהנדס על הבקשות להיתר.
  3. חתימת מזכיר הישוב (חתימת היישוב היא תנאי מקדים לחתימת מנהל מקרקעי ישראל).
  4. הגשת טופס המלצה לקבלת היתר בניה הכולל:
   1. אישור המועצה. אישור מחלקת הגביה של המועצה על תשלום היטלים אגרות ותשלומים אחרים,
   2. חתימת מהנדס מועצה (מ.א יואב) ע"ג פתרון ביוב.
   3. אישור מהנדס המועצה לפתרון ביוב (ע"ג בקשה להיתר).
  5. חתימת מנהל מקרקעי ישראל – לאחר בדיקת הבקשות להיתר ע"י הועדה המקומית.  ממ"י מחוז ירושלים טל': 5318888 - 02
  6. חתימת הג"א על גבי תכנית ההגשה לאחר בדיקתם ואישורם למיקום הממ"ד ושיטחו. פרטי נציג הג"א (טל': 6793323 –08, פקס' 6793329 -08).
  7. יש להגיש תכנית ביוב מסודרת הכוללת: גבהים, תאי ביוב קיימים, צינורות ביוב ראשיים בסמוך.
  8. יש להציג תכנית פיתוח הכוללת: שביל גישה, גידור, פילר אשפה. תכנית פיתוח למגרש הכוללת מקומות חניה לפי התקן, ניקוז, שביל גישה, גידור, פילר אשפה, סימון מיקום מערכת  מים ובלוני גז ופתרון ביוב כולל התחברות לרשת הביוב העירונית.
  9. הסכם עם מעבדה מוסמכת להתחייבותם ללוות את הבניה ולבצע בדיקות בשלב היציקות, הממ"ד ועמידה בתקנים. י.
  10. צירוף עותק מפת מדידה חתום ע"י המודד – שימו לב חתימת המודד תקפה לחצי שנה בלבד!
  11. אישור התקשרות עם אתר פסולת (רשימה מצ"ב)
    
 6. בדיקת התכניות/בקשה להיתר ב"ועדה המקומית לתכנון ובניה" – בועדה בודקים את תכניות ההגשה שהוגשו אליהם מבחינת הימצאות כל החתימות והאישורים הדרושים וכן התאמה לתכניות מפורטות ומתאריות החלות במקום.
   
 7. קבלת ההיתר - לאחר עמידת התכנית בתנאים לקבלת היתר ישלח אליכם שובר תשלום לאגרת בניה (עלות: כ-35 ש"ח למ"ר) . עם הסדרת התשלום תקבלו היתר בניה ואיתו ניתן יהיה להתחיל בעבודת הבניה.
   
 8. בנית הבית על פי התכניות שקבלו היתר – יש להקפיד על בניה בהתאם להיתר שהתקבל. במידה והנכם מעוניינים לשנות דבר מה בהיתר ניתן להגיש שינוי להיתר ל"ועדת שקמים". לאחר בניית שלד הבניין רצוי להגיש את השינויים הנדרשים במידה וישנם. לא מומלץ לשנות או לבצע חריגות מההיתר.
   
 9. לקבלת טופס לחיבור המגרש לחשמל זמני (טופס 2 ) לצורך ביצוע העבודות - יש לפנות לועדה המקומית לתכנון ובניה בצירוף מפת מדידה המראה סימון קווי הבנין ניתן להגיע עם ההיתר לחברת החשמל ולקבל מהם חיבור חשמל זמני.
   
 10. לפני הפניה אל חברת החשמל יש לברר עם מחלקת הגביה את נושא התשלום עבור החיבור ישנם מצבים שהחיבור כבר שולם ולא תידרשו לתשלום נוסף.

 

יצירת קשר:

רונן לבנה
רונן לבנה מנכ"ל החברה הכלכלית
נטלי מלכה
נטלי מלכה רכזת תיירות ועסקים
רן אריה מנהל פרויקטים
יוסי גרידיש מנהל פרויקטים