תכנית מדידה קובץ DWG  גן שעשועים

כרמיה - תחום מגרש משחקים.pdf

מדידת מגרש משחקים - מקור.pdf