פרסומת

מדידות להיתר בניה, חלוקת משקים חקלאים, רישום, שינוי תב"ע ועוד


שעות פתיחה

א-ה 8:00-16:00