גיוס אשראי ,ליווי עסקים , הנהלת חשבון ושירוצי ראיית חשבון, ניהול תזרימי מזומנים וייעוץ משכנתאות