מוזיאון "משואה לתקומה" בקיבוץ יד מרדכי, נפתח בשנת 1968. הקיבוץ נושא את שמו של מפקד מרד גטו ורשה - מרדכי אנילביץ'. המוזיאון עוסק בשני האירועים המכריעים ביותר בתולדות העם היהודי בזמן החדש: השואה והתקומה. במוזיאון מסופר הסיפור של העולם היהודי בארץ ובגולה מראשית המאה העשרים דרך ימי-השואה ועד הקמת מדינת ישראל

בחלק המוקדש לשואה מושם דגש על יהדות ורשה ועל סיפור חייו של מרדכי אנילביץ'. החלק של התקומה עוסק במלחמת העצמאות ביד מרדכי ובאזור הדרום וכן בהתיישבות בנגב

מחירים

כניסה למוזיאון ולאתר השחזור (ללא הדרכה) : 25 ש"ח
גמלאים בהצגת תעודה 18 

המוזיאון

פסל מרדכי אנילביץ


שעות פתיחה

ראשון: 10:00-15:00 שלישי: 10:00-14:00 , 16:00-18:00 שישי: 10:00-15:00