חוגים להורים וילדים בתנועה וריקוד, חוגי תנועה וריקוד בגני הילדים, שעת סיפור

שעות פתיחה

כל חוג נמשך בין 45 דק' לשעה. אחת לשבוע או בהפעלות המוניות חד פעמיות.