להלן לוז חלוקת המחשבים לתלמידי כיתות ד׳-י״ב לשבוע 

משפחה שיש בה ילד/ה מכיתה ד׳ ומעלה במערכת החינוך הרשמית (גם אם אינו לומד במועצה) מוזמנת להגיע לקבל את הציוד.
הערכה כוללת מחשב ותיק שיאפשרו למידה מרחוק מיטבית.

להלן ישובי החלוקה השבוע:

יום א, 12/11/23:

תלמי יפה השלמה 10:00-12:00
 כוכב מכאל - 13:00-16:00
ניצן (שמות משפחה א-כ) 17:00-22:00

יום ב, 13/11/23:

ניצן (שמות משפחה ל-ת): 10:00-16:00

יום ג, 14/11/23:

משען: 10:00-12:00
גיאה: 13:00-15:00
השלמת באר גנים 17:00-19:00

יום ד, 15/11/23:

השלמות ישובים:
10:00-15:00

שימו לב:

✅קבלת המחשב רק ע״י הורה בהצגת תעודת זהות וספח בו רשום/ה התלמיד/ה. שימו לב, אין אפשרות לקבל מחשב כלל ללא ספח תעודת זהות שבו מצוין שהתלמיד תושב המועצה האזורית חוף אשקלון! 
✅משפחות שבהם ישנם 4 ילדים מכיתה ד׳ ומעלה יקבלו 2 מחשבים.
✅החלוקה במנהל החינוך במועצה
✅בטיפול המועצה, כל ישובי המועצה זכאים

ככל שתלמיד/ה לא יופיעו במערכת מסיבה כלשהי לא נוכל לספק את המחשב אך נדאג לבחון ולטפל מול גורמי המקצוע במשרד החינוך. 

בברכה,
מנהל החינוך
חוף אשקלון

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך