תושבי חוף אשקלון היקרים,

אושר בוועדת הכספים מנגנון הפיצוי בגין נזק עקיף בשל מלחמת חרבות ברזל

המנגנון אושר לאחר מאבק עיקש להרחבת התחולה של סעיפי הפיצוי במישורים השונים. 

הוועדה קבעה, לאחר מאמצים, כי כל יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון יכללו במרחק של 7 עד 20 ק"מ מגבול עזה לעניין התקנות (על אף שחלק מהישובים מרוחקים יותר). 

עיקרי התקנות:

התקנות כוללות שלושה מסלולי פיצוי להם זכאים הישובים הנכללים שספגו נזק מוגדל מיתר ישובי הארץ, ובכללם כאמור כל ישובי חוף אשקלון.

פיצוי לעסקים ינתן במתווי 'מסלול מחזורים' ,'מסלול שכר' ו'מסלול חקלאות'. 

מסלול מחזורים - מתווה לפיצוי עסקים הממוקמים באזור המיוחד בגין אובדן הרווחים המחושב בהתאם לירידה במחזור עסקאותיהם. במגבלת תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ לעוסק.

מסלול שכר עבודה – מתווה לפיצוי עסקים בגין אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים המתגוררים באזור המיוחד. פיצוי בסך 520 ₪ ליום עבודה בתנאים שנקבעו. 

מכאן ששכירים תושבי חוף אשקלון העונים על התנאים שנקבעו יקבלו שכר מלא מאת מעסיקם.

מסלול חקלאים - החקלאים יכולים לתבוע פיצויים בהתאם לנזק הממשי שנגרם להם מהלחימה, במסלול הדומה במהותו למסלול האדום ובתקרה של 3 מיליון ש״ח, לחילופין יוכלו לתבוע פיצוי במסלול ירוק.

בברכה,
איתמר רביבו
ראש המועצה

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך