מצורפים פרטי מתווה החזרה לישובים כפי שאושר הערב על ידי הממשלה. 

שימו לב- המתווה שכפי שאושר שונה מהמתווה עליו סיכמו חמשת ראשי הרשויות עם משרד ראש הממשלה. ראשי רשויות העוטף דורשים שהפחתת מענק החזרה והאיכלוס העצמאי תחל מחודש אפריל ובאופן הדרגתי הרבה יותר, כפי שסוכם מבעוד מועד. כמו כן ראשי הרשויות סיכמו מראש על אפשרות חזרה למרכזי הפינוי, לתושבים שהשהות בעוטף עזה מקשה עליהם.

חמש ראשי הרשויות ממשיכים במאבקם מול משרד רוה"מ, משרד האוצר ומנהלת תקומה על מנת שכל הדרישות והסיכומים המקדימים יתממשו במלואם. 

יחד עם זאת, תוקף מתווה החזרה הנוכחי פוקע הלילה ונכון לזמן זה, אלו הם פרטי המתווה שיכנס לתוקף הלילה בחצות:

- הארכת מימון השהייה במלונות לישובים במרחק 0-7  ועד ל-7.7.24.

- מענק האכלוס העצמאי ימשיך באופן מלא (200₪ למבוגר ו100₪ לילד) לישובים אדומים בלבד (שצה״ל קבע שלא ניתן לחזור אליהם).

- תושבי ישובים במרחק 0-7 ק"מ שבוחרים לצאת מהמלונות יהיו זכאים למענק חד פעמי בהתאם למועד שעד אליו הופסקה שהייתם, לפי הפירוט הבא

- ליוצאים עד ה7.3 (או שכבר יצאו)-
15,360 ש״ח למבוגר 
7680 ש״ח לילד
- ליוצאים בין התאריכים 7.3-1.4 
 50% מהסכומים המפורטים
- ליוצאים בין התאריכים 2.4-1.5
25% מהסכומים המפורטים
- ליוצאים בין התאריכים 2.5-1.6 
12.5% מהסכומים המפורטים

 

תושבים שבפינוי עצמאי זכאים גם הם למענק החד פעמי. מענק זה יחליף את מענק האיכלוס העצמאי כך שמענקי האיכלוס העצמאי יפסקו החל מתחילת חודש מרץ. 

לא תהיה הארכת מימון הפינוי אחרי 7.7 (למעט ישובים אדומים).

יש לדאוג לקבל בעת עזיבת המלון מסמך צ'אק אאוט רשמי וחתום מטעם המלון. ללא מסמך זה, לא ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת המענק, כאשר תפתח האפשרות.

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך