תושבים יקרים,

ברצוני לעדכן כי בהתאם לתקנות ההסדרים במשק שפורסמו בתאריך: 21.04.2020 ולאור משבר הקורונה, תינתן הנחה בארנונה בשיעור של 100% בגין התקופה שבין התאריכים 01.03.2020 ל– 31.05.2020 לנכסים המשמשים עסקים בהתאם להוראות הקבועות בתקנות.

לנוחיותכם, מצורף הקובץ המלא של התקנות באתר המועצה בלינק: 

מצוקת בעלי העסקים המקומיים בשל משבר הקורונה לא נעלמה מעינינו לאורך כל התקופה האחרונה ואנו פועלים לעדכון ההנחה בארנונה לזכאים אשר תתעדכן באופן אוטומטי בשובר הארנונה לחודשים מאי – יוני 2020.

ההנחה תקוזז בהוראות קבע בחודשים מאי-יולי 2020. 

חשוב לדעת כי במידה ונכס שתשלום הארנונה בגינו שולם מראש עבור שנת 2020, ההנחה לחודשים הנ"ל תבוא לידי ביטוי כיתרת זכות, בכרטיסו של בעל הנכס.

במידה ובעל הנכס אינו מעוניין ביתרה זו, תינתן לו אפשרות של החזר כספי. לצורך כך יש לפנות אל מחלקת הגבייה של המועצה במספר: 08-6775512/7.

בברכת בריאות איתנה וחזרה מהירה וקלה לשגרה,
איתמר רביבו
ראש המועצה

 

קובץ-התקנות-8507-2.pdf

חזור לכל החדשות