ביום חמישי (18.6.20) יתבצעו עבודות אספלט בכביש המחבר בין היישוב ניצן ליישוב באר גנים.

העבודות יבוצעו בין השעות 08:30 ל-16:00 כחלק מההכנות להקמת צומת חדש.

לפיכך לא תתאפשר הכניסה והיציאה מכיוון באר גנים.

חזור לכל החדשות