בימים רביעי וחמישי (24-25.6.20) בין השעות 08:30 - 16:00, יתבצעו עבודות אספלט בכביש המחבר בין היישוב ניצן ליישוב באר גנים.

העבודות יבוצעו כחלק מההכנות להקמת צומת חדש, לפיכך לא תתאפשר הנסיעה בציר תנועה זה. 

הכניסה ליישוב ניצן תתאפשר מצומת ניצנים והכניסה ליישוב באר גנים תתאפשר מצומת פריאור בלבד.

חזור לכל החדשות