תושבים יקרים,

לבקשתכם, להלן מספר הבהרות ביחס למי שנדרש להיכנס לבידוד על ידי משרד הבריאות:

1. מועד הבידוד נקבע מיום החשיפה לחולה המאומת. מועד הכניסה וסיום הבידוד נקבעים ע״י משרד הבריאות בלבד.

2. הנחיית הבידוד בפועל מתחילה מרגע קבלת הודעת הבידוד ולא לפני.

3. כל מי שנמצא בשהות קרובה למבודד (שאינה שומרת על כללי הריחוק, הדורשים מרחק של 2 מטר ועטיית מסיכה במפגש העולה על רבע שעה), מרגע קבלת הודעת הבידוד, נדרש להיכנס לבידוד.

4. שאר בני הבית ששמרו על מרחק (כמתואר למעלה) עם המבודד מרגע קבלת ההודעה, יכולים להמשיך בשגרתם כרגיל.

5. כל מי שנכנס לבידוד מתבקש לדווח על כך באתר משרד הבריאות בלינק: https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

6. יש להישאר בבידוד עד להשלמת ימי הבידוד, כפי שנקבע ע״י משרד הבריאות, גם כאשר בדיקת הקורונה שלילית. 

7. במקרה של פיתוח תסמינים יש לפנות בדחיפות לקופת החולים.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אל מוקד משרד הבריאות במספר 5400*. 
צוותי המועצה, מרכז החוסן והשירות הפסיכולוגי החינוכי זמינים לכם עבור כל שאלה, בעיה או צורך.

תושבים יקרים, 
לסיום, חשוב לציין כי המועצה כפופה להנחיות משרד הבריאות ואינה מוסמכת לשנות אותן. גם כאשר ההנחיות נחזות להיות כהנחיות מחמירות אין למועצה יכולת לשנותן וזאת מתוך רצון לשמירה על בריאות התושבים, בפרט בימים אלה. עלינו לזכור, שככל שנישמע להנחיות ונימנע מהתקהלויות מיותרות נוכל למנוע התפשטות קהילתית ולאפשר לכולנו להמשיך בשגרת חיים מתוך בריאות טובה.

בברכת בריאות איתנה,
איתמר רביבו
ראש המועצה

חזור לכל החדשות