בוקר טוב ☀️

עדכון תנועה: 
היום (30.6) מתבצעות עבודות אספלט בכביש המחבר בין היישוב ניצן ליישוב באר גנים עד לשעה 16:00.

העבודות יבוצעו כחלק מההכנות להקמת צומת חדש, לפיכך לא תתאפשר הנסיעה בציר תנועה זה. 

הכניסה ליישוב ניצן תתאפשר מצומת ניצנים והכניסה ליישוב באר גנים תתאפשר מצומת פריאור בלבד.

חזור לכל החדשות