נחכה לפעם הבאה...

שימו לב: בשל החמרת ההנחיות של משרד הבריאות, הוחלט במכון וייצמן לדחות את אירועי "מדע על הבר" שתוכננו להתקיים בתאריך 2.7.20.

נמשיך לעדכן ברגע שייקבע מועד חדש.

דחיית מדע על הבר

חזור לכל החדשות