בהמשך להחלטות קבינט הקורונה וממשלת ישראל אבקש לעדכן, כי החל מיום ראשון הקרוב יפתחו גני הילדים במתכונת יום לימודים מלא כולל ארוחת צהרים ובכפוף להנחיות התו הסגול וביום שני ייפתחו מעונות היום.

היקף הפעלת הגנים (מס׳ הימים) טרם נסגר. עם קבלת ההחלטה במשרד החינוך נעדכנכם. 
היום ומחר יושלמו ההכנות לקליטת הילדים ברחבי המועצה בגני הילדים. 

שימו לב, המסגרות שנפתחו בשבוע האחרון לילדי עובדים חיוניים ישירים של משרד הבריאות או עובדי ההוראה בחינוך המיוחד ימשכו גם בשבוע הבא, לילדי ביה״ס, בהתאם לרשימות שאושרו בשבוע האחרון.

אני מבקש מאוד שנקפיד על בריאות ילדנו והצוותים החינוכיים.

בברכה,
איתמר רביבו
ראש המועצה

חזור לכל החדשות