עדכון בדבר שעות ההסעות לתלמידי כיתות א'-ד' ברחבי בתי הספר במועצה:

6cdb93d4-95e8-4521-8d65-0138a091469b

08cfddc7-1cd1-41b2-9256-9a48044a14a8

סילבר

37f3ddc7-8607-425e-8976-3cb29d86f5e4

80b9b73b-d15d-4220-9729-d7ab5df49e25

677eb487-002d-48a0-9302-420e81b41279

5902d8e4-acd8-45a1-a368-c675a1231200

a1d308ad-0dce-4406-9609-e4518c35f9d9

c911d4f6-9311-4f55-bcf9-bdb97bdc1cff

נוסף

מורשה

חזור לכל החדשות