ערב טוב,

ביום ראשון ישובו, לשמחתנו, גם תלמידי התיכונים, ללימודים בביה"ס.

מצורף לוח הזמנים המעודכן הכולל הרחבות ושינויים בביה"ס היסודיים ועדכונים בתיכונים.

שבת שלום,

מינהל החינוך אגף התחבורה

חזור לכל החדשות