✅מצורפת חוברת הכוללת את פרטי המידע >> https://online.fliphtml5.com/uoyah/wlbu/

 

✅שימו לב, עליכם להירשם ראשית, במערכת להזדהות לאומית בקישור המקוון של זרוע העבודה, בלעדיו אין כל משמעות לרישום ולבקשת שרדת השתתפות לאחר השלמת התהליך >> https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0

עם הרישום למערכת ההזדהות הלאומית אנא ציינו במשבצת הראשונה שנת הלימודים תשפ״ה.

 

✅לנוחיותכם, מצורף קישור לסרטון הדרכה >> https://youtu.be/NouSklDkvRQ?si=68JMBtB6-zlm5VjM

 

✅בנוסף, מצורף קישור מועצתי שיאפשר לנו לעקוב אחר תהליך הרישום והצרכים >> https://forms.gle/utgexZp1jWE5pAVr7

 

תושבים מפונים‼️חשוב להקפיד להירשם כנדרש בכדי להבטיח את מסגרות החינוך לשנת הלימודים הבאה.

חזור לכל החדשות