תפקיד המחלקה המוניציפאלית  לפעול ליישום 'צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד 2004', באמצעות הוועדים המקומיים.

תחומי האחריות של המחלקה:

  • הגשת המלצות למליאת המועצה לטובת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים למתן שירותים מוניציפאליים ביישובים מדי שנה.
  • סיוע בהכנת תקציב שנתי של הוועדים המקומיים והגשתם לאישור מליאת המועצה.
  • סיוע בהתנהלות הוועדים.
  • ליווי הבקרה התקציבית של ניהול תקציבי הוועדים המקומיים.
  • הגשת מועמדים לוועדת ביקורת של הוועדים המקומיים לאישור מליאת המועצה.

יצירת קשר:

מנהלת המחלקה: הדס בורשטיין 

טל. 08-6775556
נייד: 050-7453432
פקס: 08-6775582
דוא"ל: hadasb@hof-ashkelon.org.il

 

 

יושבי ראש ועדים מקומיים / מנהלי קהילה:
הישוב יו"ר ועד מקומי נייד מייל
באר גנים אבי בורשטיין 054-5684720 avibu4720@walla.com
בית שקמה ברגיג שלי 050-8712259 shelly.bargig@gmail.com
ברכיה חליפט רחמים 050-5555168 Ramih168@gmail.com
בת הדר ורד עמרם 052-4560942  verdusha01@gmail.com
גברעם דן לבנון 052-2888007 danlevanon@gmail.com
גיאה בר יוסף יגאל 052-3847748 peerbaryosef@walla.co.il
הודיה מצרפי יואב 052-2752111 yoavm55@walla.com
זיקים אלטמרק גבריאל 052-3250211 gavrielzikim@gmail.com
חלץ יגיל יוסף 050-5584806

yagilyos@walla.co.il

יד מרדכי אופיר לבנה 052-6877901 mazkir@yadmor.co.il
כוכב מיכאל ברזין אמנון 052-3404634 berezina@012.net.il
כרמיה נאור רן 052-6476090 ran@ortechisrael.co.il
מבקיעים בן ישי ערן 050-9004364 moshebi6@gmail.com
משען כהן אופיר 050-5269763 ofir_gan@bezeqint.net
ניצן זרביב נתי 052- 4698567 zarbivn@gmail.com
ניצן ב' אליעז אביאל 050-3335660 aviele@bezeqint.net
ניצנים אליסיה ליסוביה 052-3527665 m_k@nitzanim.org.il
ניר ישראל יעל יצחקי 050-5650766 ehudayala@bezeqint.net
נתיב העשרה סעד דוד 054-8033200    dudak1975@gmail.com
תלמי יפה ואזנה יגאל 050-5383251         tnoufa@netvision.net.il