תפקיד המחלקה המוניציפאלית  לפעול ליישום 'צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד 2004', באמצעות הוועדים המקומיים.

תחומי האחריות של המחלקה:

  •      סיוע בבניית נהלי ודרכי עבודה מסודרים מובנים ויעילים לשיפור השירותים ביישובים.
  •      סיורים בשטח ופגישות עם אנשי מפתח בישובים וגיבוש מגוון השירותים המוניציפאליים ההכרחיים והרצויים להם.
  •      ביקור בישיבות הוועדים לפי הצורך או על פי בקשת היישוב.
  •      סיוע והדרכת הוועדים בהכנת תכניות עבודה ובניית תקציבים.
  •      מעקב אחרי הגשת תקציבי הוועדים ודוחות הביקורת והבאתם לאישור המליאה.
  •      תגבור הכלים לפיקוח ותיאום של המועצה ובקרה על מחלקות המועצה לאספקת שירותים סדירה וטובה.
  •      קידום סיוע וליווי פרויקטים מוניציפליים ברחבי המועצה.
  •      הגשת המלצות למליאת המועצה לטובת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים למתן שירותים מוניציפאליים.
  •      סיוע בהכנת תקציב שנתי של הוועדים המקומיים והגשתם לאישור מליאת המועצה.
  •      ליווי הבקרה התקציבית של ניהול תקציבי הוועדים המקומיים.

יצירת קשר:

מנהל המחלקה: דוד (דודק) סעד 

טל. 08-6775556
נייד: 054-8033200
פקס: 08-6775582
דוא"ל:  davids@hof-ashkelon.org.il

 

 

 

יישובי ראש ועדים מקומיים / מנהלי קהילה:

הישוב יו"ר ועד מקומי נייד מייל
באר גנים דרור תנעמי 050-5502598 avieleliaz@gmail.com
בית שקמה דוד מכלוף 053-7468757

davidada2@gmail.com

ברכיה שמחי יהושע (שוקי) 052-2728195 simchi2@012.net.il
בת הדר ברדה טל

054-2630088

Roni23.tal@gmail.com

גברעם רביד שאולי 054-4985611

meshek@kramimk.co.il

גיאה מצוינים אילן 050-2490700 metsilan@gmail.com
הודיה מדמוני עינב  054-6093021  
זיקים אלטמרק גבריאל 052-3250211 gavrielzikim@gmail.com
חלץ יגיל יוסף 050-5584506

yagilyos@walla.co.il

יד מרדכי גרשון אשחר 052-5697561

gershon.eshar@gmail.com

כוכב מיכאל ברזין אמנון 052-3404634 berezina@012.net.il
כרמיה כהן ארז  052-8713612

chairman.vaadcarmia@outlook.com

מבקיעים סעדה דוד  054-7775164

davidsaada6@gmail.com

משען כהן אופיר 050-5269763 ofir_gan@bezeqint.net
ניצן אריה סנדרוסי 052-6040856 sandrusi333@bezeqint.net
ניצן ב' אליעז אביאל 050-3335660 aviele@bezeqint.net
ניצנים צבי רמות 054-4990301  
ניר ישראל זעירא שלמה 054-2070917

zeira@ingi.co.il

נתיב העשרה שניאור מעיין 050-5622370

maayanfold@bezeqint.net

תלמי יפה ואזנה יגאל 050-5383251 tnoufa@netvision.net.il