תפקיד המחלקה המוניציפאלית  לפעול ליישום 'צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד 2004', באמצעות הוועדים המקומיים.

תחומי האחריות של המחלקה:
  •      סיוע בבניית נהלי ודרכי עבודה מסודרים מובנים ויעילים לשיפור השירותים ביישובים.
  •      סיורים בשטח ופגישות עם אנשי מפתח בישובים וגיבוש מגוון השירותים המוניציפאליים ההכרחיים והרצויים להם.
  •      ביקור בישיבות הוועדים לפי הצורך או על פי בקשת היישוב.
  •      סיוע והדרכת הוועדים בהכנת תכניות עבודה ובניית תקציבים.
  •      מעקב אחרי הגשת תקציבי הוועדים ודוחות הביקורת והבאתם לאישור המליאה.
  •      תגבור הכלים לפיקוח ותיאום של המועצה ובקרה על מחלקות המועצה לאספקת שירותים סדירה וטובה.
  •      קידום סיוע וליווי פרויקטים מוניציפליים ברחבי המועצה.
  •      הגשת המלצות למליאת המועצה לטובת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים למתן שירותים מוניציפאליים.
  •      סיוע בהכנת תקציב שנתי של הוועדים המקומיים והגשתם לאישור מליאת המועצה.
  •      ליווי הבקרה התקציבית של ניהול תקציבי הוועדים המקומיים.
 
יצירת קשר:

 

דוד סעד
דוד סעד רישוי עסקים
יפת עוגן ממונה פרויקטים

 

 

רשימת ועדים מקומיים

מסמכים שימושיים: