תפקיד המחלקה המוניציפאלית  לפעול ליישום 'צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד 2004', באמצעות הוועדים המקומיים.

תחומי האחריות של המחלקה:

  • הגשת המלצות למליאת המועצה לטובת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים למתן שירותים מוניציפאליים ביישובים מדי שנה.
  • סיוע בהכנת תקציב שנתי של הוועדים המקומיים והגשתם לאישור מליאת המועצה.
  • סיוע בהתנהלות הוועדים.
  • ליווי הבקרה התקציבית של ניהול תקציבי הוועדים המקומיים.
  • הגשת מועמדים לוועדת ביקורת של הוועדים המקומיים לאישור מליאת המועצה.

יצירת קשר:

מנהל המחלקה: דוד (דודק) סעד 

טל. 08-6775556
נייד: 054-8033200
פקס: 08-6775582
דוא"ל:  davids@hof-ashkelon.org.il

 

 

 

יושבי ראש ועדים מקומיים / מנהלי קהילה:
הישוב יו"ר ועד מקומי נייד מייל
באר גנים אבי בורשטיין 054-5684720 avibu4720@walla.com
בית שקמה מכלוף ליאור 057-7203879

liormachluf@gmail.com

ברכיה חליפט רחמים 050-5555168 Ramih168@gmail.com
בת הדר שוש מארק 050-7579378  
גברעם אבי הלפרין 052-6043265

avih@gvaram.org.il

גיאה בר יוסף יגאל 052-3847748 peerbaryosef@walla.co.il
הודיה מצרפי יואב 052-2752111 yoavm55@walla.com
זיקים אלטמרק גבריאל 052-3250211 gavrielzikim@gmail.com
חלץ יגיל יוסף 050-5584806

yagilyos@walla.co.il

יד מרדכי אופיר לבנה 052-6877901 mazkir@yadmor.co.il
כוכב מיכאל ברזין אמנון 052-3404634 berezina@012.net.il
כרמיה כהן ארז 052-8713612

erezc@tiba.co.il

מבקיעים סעדה דוד 054-7775164

davidsaada6@gmail.com

משען כהן אופיר 050-5269763 ofir_gan@bezeqint.net
ניצן זרביב נתי 052- 4698567 zarbivn@gmail.com
ניצן ב' אליעז אביאל 050-3335660 aviele@bezeqint.net
ניצנים צבי רמות 054-4990301  
ניר ישראל יעל יצחקי 050-5650766 ehudayala@bezeqint.net
נתיב העשרה שניאור מעיין 050-5622370

maayanfold@bezeqint.net

תלמי יפה ואזנה יגאל 050-5383251         tnoufa@netvision.net.il