המחלקה אחראית על ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה, ניהול מאגר יועצים, ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים תוך התייעלות וחסכון כספי, מעקב אחר החוזים, תוקפם, ערבויות וביטוחים, ניהול מצאי ומלאי של המועצה.

יצירת קשר:

 

>>> מכרזים במועצה האזורית חוף אשקלון 

>>> מאגר יועצים 

>>> מאגר ספקים